Wat hebben we gedaan in 2018

In 2018 hebben we € 4675 ontvangen uit giften en verkoop.
Hiermee hebben we het schoolgeld en schooluniformen voor
8 meisjes betaald. En we hebben 75% van de kosten voor de
bijles Engels betaald.

In 2017 hebben onze Indiase partners ervoor gekozen om de kinderen vanaf het eerste schooljaar naar betere scholen sturen. Deze kwaliteitsslag van het onderwijs betekent ook hogere kosten per kind.

Lees hier het volledige jaarverslag en de jaarrekening van 2018.