Doel

Het statutair doel van Kavitha Foundation is:

1.   het ondersteunen van projecten die het welzijn en de leefomstandigheden van kinderen (tot 18 jaar) wereldwijd vergroten; hierbij ligt de nadruk op (creatief) onderwijs;

2.   het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder het bijeenbrengen van financiële middelen om eerder genoemd doel te bereiken.

Visie

Kavitha Foundation ondersteunt het onderwijs voor de meisjes in “Baale Maane” (= huis voor meisjes) in Gopalapura in Zuid-India, een tehuis voor 40 meisjes in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit huis biedt meisjes die wees zijn of niet thuis kunnen wonen, een nieuwe toekomst. Vaak hebben deze meisjes kinderarbeid gedaan. Een Indiase organisatie heeft het initiatief opgepakt om deze kinderen een nieuw thuis te bieden. Om de kinderen ook na hun verblijf in Baale Maane zelfstandig te laten zijn, is er meer nodig.

Daar willen wij aan bijdragen, door te zorgen dat ze goed onderwijs kunnen volgen. Zodat zij straks zelfredzaam zijn en voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen.

Kavitha Foundation sluit aan bij bestaande lokale kleinschalige initiatieven (NGO’s), omdat de kans van slagen groter is als de lokale bevolking een project omarmt. We kopen spullen ter plaatse in; op deze manier steunen we niet alleen de kinderen, maar ook de lokale economie.

Werkwijze

Alle activiteiten in Nederland vinden belangeloos plaats, zodat al het geld terechtkomt waar dat het hardst nodig is: in India.
Naar samenwerkingspartners, sponsors en donateurs hanteren we een open communicatie en transparante verantwoording. Wanneer we het project bezoeken, betalen we zelf de kosten voor reis en verblijf.