Header

ANBI

Kavitha Foundation is geregistreerd als algemeen nut beoogde instelling (ANBI), fiscaal nummer: 8230.74.730

De bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. Reiskosten voor bezoek aan het project vallen buiten deze onkostenvergoeding.

Hier vindt u het beleidsplan Kavitha Foundation 2016-2021, Jaarverslag Kavitha Foundation 2016 en Jaarrekening Kavitha Foundation 2016