Header

ANBI

Kavitha Foundation is geregistreerd als algemeen nut beoogde instelling (ANBI), fiscaal nummer: 8230.74.730

De bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. Reiskosten voor bezoek aan het project vallen buiten deze onkostenvergoeding.

De resultaten van 2020 kunt u lezen in het Jaarverslag Kavitha Foundation 2020 en de jaarrekening Kavitha Foundation 2020.

Het beleidsplan 2016 – 2021 vindt u hier.