Header

ANBI

Kavitha Foundation is geregistreerd als algemeen nut beoogde instelling (ANBI), fiscaal nummer: 8230.74.730

De bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. Reiskosten voor bezoek aan het project vallen buiten deze onkostenvergoeding.

De resultaten van 2021 kunt u lezen in het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022.

Het beleidsplan 2016 – 2021 vindt u hier.